Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Ανακλυψτε τις υπηρεσίες μας και την διαδκικασία της δημιουργίας

σκεφτείτε, σχεδιάστε, δημιουργήστε, απολαύστε... επαναλάβετε

Οχήματα εδάφους - UGV

Αυτοματισμός σπιτιού - Αυτοματισμός

Εφαρμογές υπολογιστών - Ανάπτυξη λογισμικού

Infographics - Σχεδιασμός

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ανάπτυξη λογισμικού

Αυτοματισμός γραφείου - Αυτοματισμός

Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) - Ανάπτυξη λογισμικού

UAS - UAV

Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Σχεδιασμός

Multicopter drones - UAV

Τρισδιάστατα μοντέλα - Σχεδιασμός

Smartphone apps - Ανάπτυξη λογισμικού

Μαθήματα ρομποτικής - Ρομποτική