Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Ανακλυψτε τις υπηρεσίες μας και την διαδκικασία της δημιουργίας

σκεφτείτε, σχεδιάστε, δημιουργήστε, απολαύστε... επαναλάβετε

Αυτοματισμός σπιτιού - Αυτοματισμός

Οχήματα εδάφους - UGV

Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Σχεδιασμός

Infographics - Σχεδιασμός

Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) - Ανάπτυξη λογισμικού

Μαθήματα ρομποτικής - Ρομποτική

Multicopter drones - UAV

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ανάπτυξη λογισμικού

Τρισδιάστατα μοντέλα - Σχεδιασμός

UAS - UAV

Αυτοματισμός γραφείου - Αυτοματισμός

Εφαρμογές υπολογιστών - Ανάπτυξη λογισμικού

Smartphone apps - Ανάπτυξη λογισμικού